Học Tiếng Anh

Electrochemistry – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Electrochemistry là gì?

Electrochemistry có nghĩa là điện hoá học

  • Electrochemistry có nghĩa là điện hoá học
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Hóa học.

điện hoá học Tiếng Anh là gì?

điện hoá học Tiếng Anh có nghĩa là Electrochemistry.

Ý nghĩa – Giải thích

Electrochemistry nghĩa là điện hoá học.

Đây là cách dùng Electrochemistry. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Hóa học Electrochemistry là gì? (hay giải thích điện hoá học nghĩa là gì?) . Định nghĩa Electrochemistry là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Electrochemistry / điện hoá học. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Air brake compressor - Vĩnh Long Online
You cannot copy content of this page