Học Tiếng Anh

Electric door opener – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Electric door opener là gì?

Electric door opener có nghĩa là Thiết bị mở cửa

  • Electric door opener có nghĩa là Thiết bị mở cửa
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Thiết bị mở cửa Tiếng Anh là gì?

Thiết bị mở cửa Tiếng Anh có nghĩa là Electric door opener.

Ý nghĩa – Giải thích

Electric door opener nghĩa là Thiết bị mở cửa.

Đây là cách dùng Electric door opener. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Electric door opener là gì? (hay giải thích Thiết bị mở cửa nghĩa là gì?) . Định nghĩa Electric door opener là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Electric door opener / Thiết bị mở cửa. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Posttensioning - Vĩnh Long Online
You cannot copy content of this page