Học Tiếng Anh

EGR valve – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

EGR valve là gì?

EGR valve có nghĩa là Van hồi lưu khí thải

  • EGR valve có nghĩa là Van hồi lưu khí thải.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Van hồi lưu khí thải Tiếng Anh là gì?

Van hồi lưu khí thải Tiếng Anh có nghĩa là EGR valve.

Ý nghĩa – Giải thích

EGR valve nghĩa là Van hồi lưu khí thải..

Đây là cách dùng EGR valve. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô EGR valve là gì? (hay giải thích Van hồi lưu khí thải. nghĩa là gì?) . Định nghĩa EGR valve là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng EGR valve / Van hồi lưu khí thải.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Compression ring - Vĩnh Long Online
You cannot copy content of this page