Edge stitch – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Edge stitch là gì?

Edge stitch có nghĩa là (n) Diễu mí, đường may viền

  • Edge stitch có nghĩa là (n) Diễu mí, đường may viền
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Diễu mí, đường may viền Tiếng Anh là gì?

(n) Diễu mí, đường may viền Tiếng Anh có nghĩa là Edge stitch.

Ý nghĩa – Giải thích

Edge stitch nghĩa là (n) Diễu mí, đường may viền.

Đây là cách dùng Edge stitch. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Edge stitch là gì? (hay giải thích (n) Diễu mí, đường may viền nghĩa là gì?) . Định nghĩa Edge stitch là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Edge stitch / (n) Diễu mí, đường may viền. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Định nghĩa & Ví dụ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *