Học Tiếng Anh

Economy device – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Economy device là gì?

Economy device có nghĩa là Bộ phận tiết kiệm xăng

  • Economy device có nghĩa là Bộ phận tiết kiệm xăng.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Bộ phận tiết kiệm xăng Tiếng Anh là gì?

Bộ phận tiết kiệm xăng Tiếng Anh có nghĩa là Economy device.

Ý nghĩa – Giải thích

Economy device nghĩa là Bộ phận tiết kiệm xăng..

Đây là cách dùng Economy device. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Economy device là gì? (hay giải thích Bộ phận tiết kiệm xăng. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Economy device là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Economy device / Bộ phận tiết kiệm xăng.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Cấu Trúc và Cách Dùng INCLUDING trong Tiếng Anh