Học Tiếng Anh

Eccentric shaft – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Eccentric shaft là gì?

Eccentric shaft có nghĩa là Trục truyền lệch tâm

  • Eccentric shaft có nghĩa là Trục truyền lệch tâm.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Trục truyền lệch tâm Tiếng Anh là gì?

Trục truyền lệch tâm Tiếng Anh có nghĩa là Eccentric shaft.

Ý nghĩa – Giải thích

Eccentric shaft nghĩa là Trục truyền lệch tâm..

Đây là cách dùng Eccentric shaft. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Eccentric shaft là gì? (hay giải thích Trục truyền lệch tâm. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Eccentric shaft là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Eccentric shaft / Trục truyền lệch tâm.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Investment cost - Vĩnh Long Online