Ebook-thiết-kế-kết-cấu-thép-nhà-công-nghiệp.jpg
Xây Dựng

Ebook thiết kế kết cấu thép nhà công nghiệp

Ebook Thiết kế kết cấu thép nhà công nghiệp có nội dung chính gồm 2 chương: Chương I – Các bộ phận kết cấu thép nhà nông nghiệp, chương II – Tính toán khung ngang.

THIẾT KẾ KẾT CẤU THÉP NHÀ CÔNG NGHIỆP

Gs. ĐOÀN ĐỊNH KIẾN

PHẠM VĂN TƯ
NGUYỄN QUANG VIÊN​

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You cannot copy content of this page