Học Tiếng Anh

Drop – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Drop là gì?

Drop có nghĩa là (n) Bung, sút, hạ (chân vịt)

  • Drop có nghĩa là (n) Bung, sút, hạ (chân vịt)
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Bung, sút, hạ (chân vịt) Tiếng Anh là gì?

(n) Bung, sút, hạ (chân vịt) Tiếng Anh có nghĩa là Drop.

Ý nghĩa – Giải thích

Drop nghĩa là (n) Bung, sút, hạ (chân vịt).

Đây là cách dùng Drop. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Drop là gì? (hay giải thích (n) Bung, sút, hạ (chân vịt) nghĩa là gì?) . Định nghĩa Drop là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Drop / (n) Bung, sút, hạ (chân vịt). Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Un pressed pleat - Vĩnh Long Online
You cannot copy content of this page