Học Tiếng Anh

Driver exterior mirror – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Driver exterior mirror là gì?

Driver exterior mirror có nghĩa là Kính chiếu hậu bên ngoài xe

  • Driver exterior mirror có nghĩa là Kính chiếu hậu bên ngoài xe.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Kính chiếu hậu bên ngoài xe Tiếng Anh là gì?

Kính chiếu hậu bên ngoài xe Tiếng Anh có nghĩa là Driver exterior mirror.

Ý nghĩa – Giải thích

Driver exterior mirror nghĩa là Kính chiếu hậu bên ngoài xe..

Đây là cách dùng Driver exterior mirror. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Driver exterior mirror là gì? (hay giải thích Kính chiếu hậu bên ngoài xe. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Driver exterior mirror là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Driver exterior mirror / Kính chiếu hậu bên ngoài xe.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  “Tiếp viên hành không” trong tiếng Anh: Định nghĩa, ví dụ