Học Tiếng Anh

Drive pinion flange and seal

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Drive pinion flange and seal là gì?

Drive pinion flange and seal có nghĩa là Mặt bích trục bánh rang qua dứa và phốt làm kín

  • Drive pinion flange and seal có nghĩa là Mặt bích trục bánh rang qua dứa và phốt làm kín.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Mặt bích trục bánh rang qua dứa và phốt làm kín Tiếng Anh là gì?

Mặt bích trục bánh rang qua dứa và phốt làm kín Tiếng Anh có nghĩa là Drive pinion flange and seal.

Ý nghĩa – Giải thích

Drive pinion flange and seal nghĩa là Mặt bích trục bánh rang qua dứa và phốt làm kín..

Đây là cách dùng Drive pinion flange and seal. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Drive pinion flange and seal là gì? (hay giải thích Mặt bích trục bánh rang qua dứa và phốt làm kín. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Drive pinion flange and seal là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Drive pinion flange and seal / Mặt bích trục bánh rang qua dứa và phốt làm kín.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tham khảo thêm  Spinning motion - Vĩnh Long Online

Rate this post

You cannot copy content of this page