Học Tiếng Anh

Drive module – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Drive module là gì?

Drive module có nghĩa là Module truyền động

  • Drive module có nghĩa là Module truyền động.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Module truyền động Tiếng Anh là gì?

Module truyền động Tiếng Anh có nghĩa là Drive module.

Ý nghĩa – Giải thích

Drive module nghĩa là Module truyền động..

Đây là cách dùng Drive module. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Drive module là gì? (hay giải thích Module truyền động. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Drive module là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Drive module / Module truyền động.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Snippers - Vĩnh Long Online
You cannot copy content of this page