Drive gear – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Drive gear là gì?

Drive gear có nghĩa là Bánh răng dẫn động, bánh răng chủ động

  • Drive gear có nghĩa là Bánh răng dẫn động, bánh răng chủ động.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Bánh răng dẫn động, bánh răng chủ động Tiếng Anh là gì?

Bánh răng dẫn động, bánh răng chủ động Tiếng Anh có nghĩa là Drive gear.

Ý nghĩa – Giải thích

Drive gear nghĩa là Bánh răng dẫn động, bánh răng chủ động..

Đây là cách dùng Drive gear. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Drive gear là gì? (hay giải thích Bánh răng dẫn động, bánh răng chủ động. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Drive gear là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Drive gear / Bánh răng dẫn động, bánh răng chủ động.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Racking (raking) back - Vĩnh Long Online