Học Tiếng Anh

Drive belt – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Drive belt là gì?

Drive belt có nghĩa là Đai truyền động

  • Drive belt có nghĩa là Đai truyền động.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Đai truyền động Tiếng Anh là gì?

Đai truyền động Tiếng Anh có nghĩa là Drive belt.

Ý nghĩa – Giải thích

Drive belt nghĩa là Đai truyền động..

Đây là cách dùng Drive belt. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Drive belt là gì? (hay giải thích Đai truyền động. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Drive belt là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Drive belt / Đai truyền động.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  After Effect là gì và cấu trúc cụm từ After Effect trong câu Tiếng Anh