Học Tiếng Anh

Dressmaker shears – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Dressmaker shears là gì?

Dressmaker shears có nghĩa là (n) Kéo cắt vải

  • Dressmaker shears có nghĩa là (n) Kéo cắt vải
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Kéo cắt vải Tiếng Anh là gì?

(n) Kéo cắt vải Tiếng Anh có nghĩa là Dressmaker shears.

Ý nghĩa – Giải thích

Dressmaker shears nghĩa là (n) Kéo cắt vải.

Đây là cách dùng Dressmaker shears. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Dressmaker shears là gì? (hay giải thích (n) Kéo cắt vải nghĩa là gì?) . Định nghĩa Dressmaker shears là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Dressmaker shears / (n) Kéo cắt vải. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Anchorage zone - Từ điển số
You cannot copy content of this page