Học Tiếng Anh

Draw beam – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Draw beam là gì?

Draw beam có nghĩa là dầm nâng, cần nâng

  • Draw beam có nghĩa là dầm nâng, cần nâng
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

dầm nâng, cần nâng Tiếng Anh là gì?

dầm nâng, cần nâng Tiếng Anh có nghĩa là Draw beam.

Ý nghĩa – Giải thích

Draw beam nghĩa là dầm nâng, cần nâng.

Đây là cách dùng Draw beam. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Draw beam là gì? (hay giải thích dầm nâng, cần nâng nghĩa là gì?) . Định nghĩa Draw beam là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Draw beam / dầm nâng, cần nâng. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Transaction - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page