Double shell – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Double shell là gì?

Double shell có nghĩa là (n) Lớp chính đôi

  • Double shell có nghĩa là (n) Lớp chính đôi
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Lớp chính đôi Tiếng Anh là gì?

(n) Lớp chính đôi Tiếng Anh có nghĩa là Double shell.

Ý nghĩa – Giải thích

Double shell nghĩa là (n) Lớp chính đôi.

Đây là cách dùng Double shell. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Double shell là gì? (hay giải thích (n) Lớp chính đôi nghĩa là gì?) . Định nghĩa Double shell là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Double shell / (n) Lớp chính đôi. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Smooth file - Vĩnh Long Online