Học Tiếng Anh

Dotting – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Dotting là gì?

Dotting có nghĩa là (n) Máy dập nút đồng

  • Dotting có nghĩa là (n) Máy dập nút đồng
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Máy dập nút đồng Tiếng Anh là gì?

(n) Máy dập nút đồng Tiếng Anh có nghĩa là Dotting.

Ý nghĩa – Giải thích

Dotting nghĩa là (n) Máy dập nút đồng.

Đây là cách dùng Dotting. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Dotting là gì? (hay giải thích (n) Máy dập nút đồng nghĩa là gì?) . Định nghĩa Dotting là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Dotting / (n) Máy dập nút đồng. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  smoothing - Vĩnh Long Online