Vĩnh Long 24h

Đồng tiền bị định giá thấp là gì? Lợi ích của đồng tiền bị định giá thấp

Đồng tiền bị định giá thấp là gì?

Đồng tiền bị định giá quá thấp (undervalued currency) là trong chế độ tỷ giá hối đoái cố định, đó là đồng tiền làm cho cán cân thanh toán luôn luôn bị thặng dư. Giá của nó (tỷ giá hối đoái) nằm dưới mức giá thị trường tự do và chính phủ phải mua ngoại tệ vào để giữ cho mức giá không thay đổi.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Lợi ích khi có đồng tiền giá trị thấp

Khi một đồng tiền bị định giá thấp, nó cũng đem lại một số lợi ích nhấ định, như:

Xuất khẩu rẻ hơn, có thể thúc đẩy tỷ trọng xuất khẩu của quốc gia

Tác động tới giá trị nội tệ của đồng tiền đối với các tài sản có mệnh giá nước ngoài. Ví dụ, đồng Peso của Mexico bị mất giá, và mình là một người Mexio đang giữ một tài sản nào đó được định giá bằng USD, thì tài sản đó bây giờ có giá trị Peso cao hơn.

Tạo điều kiện thuận lợi cho thặng dư tài khoản vãng lai, cho phép tích lũy tài sản nước ngoài, và giúp bảo vệ đất nước khỏi khủng hoảng tiền tệ do sự tích lũy của dự trữ ngoại hối đó.

Các quốc gia thường có đồng tiền yếu

Các quốc gia có đặc điểm sau thường là những quốc gia có đồng tiền bị định giá thấp:

Tham khảo thêm  Lời bài hát Suy Nghĩ Trong Anh

Các quốc gia hay lo lắng về khủng hoảng tiền tệ. Khi đó, các đồng tiền yếu sẽ giảm rủi ro khủng hoảng tiền tệ

Các nước có các ngành sản xuất mua các linh kiện vật liệu đầu vào trong nước, sau đó bán ra nước ngoài (như Việt Nam): việc mất giá tiền tệ giúp giá cả hàng hóa rẻ hơn đối với người nước ngoài và không phải tăng chi phí sản xuất.

Các nước kiểm soát áp lực tiêu dùng để tăng ngân sách và tăng thị phần vốn công

Các nước kiểm soát áp lực lao động và ngành tài chính: Lao động và ngành tài chính là các nhóm ngành thiên về tỷ giá cao (do những ngành này sẽ hưởng lợi khi tỷ giá đồng tiền cao) và nếu nhóm này bị kiềm chế, nhóm lợi ích của ngành sản xuất sẽ thắng thế.

Rate this post
You cannot copy content of this page