Giáo Dục

Đọc tóm tắt cuốn sách Dẫn dắt người dùng tác giả Nir Eyal

Ai nên đọc cuốn sách này?
Những ai muốn nắm được quá trình hình thành thói quen;
Những ai muốn thiết kế một sản phẩm mang lại thành công lớn hay cải thiện những thứ sẵn có;
Những ai muốn hiểu rõ cách thức vài sản phẩm lợi dụng xu hướng của chúng ta để tạo lập thói quen.
Tác giả cuốn sách này là ai?

Nir Eyal là một tác giả, giáo viên và là người cố vấn đã đưa ra lời khuyên cho những người khởi nghiệp và các doanh nghiệp khác liên quan đến việc thiết kế sản phẩm thành công. Chính ông cũng có hai công ty khởi nghiệp, cả hai sau đó đã được mua lại; Nir thường xuyên viết bài cho những tạp chí như Forbes, TechCrunchPsychology Today.

Thực hiện tóm tắt: Ứng dụng CheckIt

Rate this post
Tham khảo thêm  [HỌC CÙNG CON]: Hướng dẫn làm phép tính cộng trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
You cannot copy content of this page