Học Tiếng Anh

Divided skirt – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Divided skirt là gì?

Divided skirt có nghĩa là (n) Quần váy

  • Divided skirt có nghĩa là (n) Quần váy
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Quần váy Tiếng Anh là gì?

(n) Quần váy Tiếng Anh có nghĩa là Divided skirt.

Ý nghĩa – Giải thích

Divided skirt nghĩa là (n) Quần váy.

Đây là cách dùng Divided skirt. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Divided skirt là gì? (hay giải thích (n) Quần váy nghĩa là gì?) . Định nghĩa Divided skirt là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Divided skirt / (n) Quần váy. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Useful output - Vĩnh Long Online