Học Tiếng Anh

Distance center to center of

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Distance center to center of là gì?

Distance center to center of có nghĩa là Khoảng cách từ tâm đến tâm của các

  • Distance center to center of có nghĩa là Khoảng cách từ tâm đến tâm của các
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Khoảng cách từ tâm đến tâm của các Tiếng Anh là gì?

Khoảng cách từ tâm đến tâm của các Tiếng Anh có nghĩa là Distance center to center of.

Ý nghĩa – Giải thích

Distance center to center of nghĩa là Khoảng cách từ tâm đến tâm của các.

Đây là cách dùng Distance center to center of. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Distance center to center of là gì? (hay giải thích Khoảng cách từ tâm đến tâm của các nghĩa là gì?) . Định nghĩa Distance center to center of là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Distance center to center of / Khoảng cách từ tâm đến tâm của các. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tham khảo thêm  November là tháng mấy trong Tiếng Anh: Định Nghĩa, Ví dụ.

Rate this post