Học Tiếng Anh

Dissenting opinion – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Dissenting opinion là gì?

Dissenting opinion có nghĩa là Ý kiến phản đối

  • Dissenting opinion có nghĩa là Ý kiến phản đối
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Luật.

Ý kiến phản đối Tiếng Anh là gì?

Ý kiến phản đối Tiếng Anh có nghĩa là Dissenting opinion.

Ý nghĩa – Giải thích

Dissenting opinion nghĩa là Ý kiến phản đối.

Đây là cách dùng Dissenting opinion. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Luật Dissenting opinion là gì? (hay giải thích Ý kiến phản đối nghĩa là gì?) . Định nghĩa Dissenting opinion là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Dissenting opinion / Ý kiến phản đối. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Module controlled functions - Vĩnh Long Online
You cannot copy content of this page