Học Tiếng Anh

Dish wheel – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Dish wheel là gì?

Dish wheel có nghĩa là đá mài đĩa

  • Dish wheel có nghĩa là đá mài đĩa
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Cơ khí.

đá mài đĩa Tiếng Anh là gì?

đá mài đĩa Tiếng Anh có nghĩa là Dish wheel.

Ý nghĩa – Giải thích

Dish wheel nghĩa là đá mài đĩa.

Đây là cách dùng Dish wheel. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Cơ khí Dish wheel là gì? (hay giải thích đá mài đĩa nghĩa là gì?) . Định nghĩa Dish wheel là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Dish wheel / đá mài đĩa. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Tracking - Từ điển số