Học Tiếng Anh

Disengage là gì

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Disengage là gì?

Disengage có nghĩa là Tách ra, tách ly hợp

  • Disengage có nghĩa là Tách ra, tách ly hợp.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Tách ra, tách ly hợp Tiếng Anh là gì?

Tách ra, tách ly hợp Tiếng Anh có nghĩa là Disengage.

Ý nghĩa – Giải thích

Disengage nghĩa là Tách ra, tách ly hợp..

Đây là cách dùng Disengage. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Disengage là gì? (hay giải thích Tách ra, tách ly hợp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Disengage là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Disengage / Tách ra, tách ly hợp.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Stay Away là gì và cấu trúc cụm từ Stay Away trong câu Tiếng Anh

You cannot copy content of this page