Học Tiếng Anh

Discontinuous shearing segment chip – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Discontinuous shearing segment chip là gì?

Discontinuous shearing segment chip có nghĩa là Phoi vòng không liên tục

  • Discontinuous shearing segment chip có nghĩa là Phoi vòng không liên tục
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Cơ khí.

Phoi vòng không liên tục Tiếng Anh là gì?

Phoi vòng không liên tục Tiếng Anh có nghĩa là Discontinuous shearing segment chip.

Ý nghĩa – Giải thích

Discontinuous shearing segment chip nghĩa là Phoi vòng không liên tục.

Đây là cách dùng Discontinuous shearing segment chip. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Cơ khí Discontinuous shearing segment chip là gì? (hay giải thích Phoi vòng không liên tục nghĩa là gì?) . Định nghĩa Discontinuous shearing segment chip là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Discontinuous shearing segment chip / Phoi vòng không liên tục. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  LPG system - Vĩnh Long Online