Học Tiếng Anh

Disc valve – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Disc valve là gì?

Disc valve có nghĩa là Van dạng đĩa

  • Disc valve có nghĩa là Van dạng đĩa.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Van dạng đĩa Tiếng Anh là gì?

Van dạng đĩa Tiếng Anh có nghĩa là Disc valve.

Ý nghĩa – Giải thích

Disc valve nghĩa là Van dạng đĩa..

Đây là cách dùng Disc valve. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Disc valve là gì? (hay giải thích Van dạng đĩa. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Disc valve là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Disc valve / Van dạng đĩa.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Azimuth system check - Vĩnh Long Online