Differential case and pinion set up

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Differential case and pinion set up là gì?

Differential case and pinion set up có nghĩa là Vỏ bộ vi sai và bánh răng nhỏ (bánh răng quả dứa)

  • Differential case and pinion set up có nghĩa là Vỏ bộ vi sai và bánh răng nhỏ (bánh răng quả dứa).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Vỏ bộ vi sai và bánh răng nhỏ (bánh răng quả dứa) Tiếng Anh là gì?

Vỏ bộ vi sai và bánh răng nhỏ (bánh răng quả dứa) Tiếng Anh có nghĩa là Differential case and pinion set up.

Ý nghĩa – Giải thích

Differential case and pinion set up nghĩa là Vỏ bộ vi sai và bánh răng nhỏ (bánh răng quả dứa)..

Đây là cách dùng Differential case and pinion set up. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Differential case and pinion set up là gì? (hay giải thích Vỏ bộ vi sai và bánh răng nhỏ (bánh răng quả dứa). nghĩa là gì?) . Định nghĩa Differential case and pinion set up là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Differential case and pinion set up / Vỏ bộ vi sai và bánh răng nhỏ (bánh răng quả dứa).. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tham khảo thêm  Spinnery - Vĩnh Long Online

5/5 - (1 bình chọn)