Học Tiếng Anh

Difference – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Difference là gì?

Difference có nghĩa là Hiệu số

  • Difference có nghĩa là Hiệu số
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Hiệu số Tiếng Anh là gì?

Hiệu số Tiếng Anh có nghĩa là Difference.

Ý nghĩa – Giải thích

Difference nghĩa là Hiệu số.

Đây là cách dùng Difference. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Difference là gì? (hay giải thích Hiệu số nghĩa là gì?) . Định nghĩa Difference là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Difference / Hiệu số. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Radiator cap - Vĩnh Long Online
You cannot copy content of this page