Học Tiếng Anh

Diesel filter water drain-off – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Diesel filter water drain-off là gì?

Diesel filter water drain-off có nghĩa là Lỗ xả nước trong lọc dầu Diesel

  • Diesel filter water drain-off có nghĩa là Lỗ xả nước trong lọc dầu Diesel.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Lỗ xả nước trong lọc dầu Diesel Tiếng Anh là gì?

Lỗ xả nước trong lọc dầu Diesel Tiếng Anh có nghĩa là Diesel filter water drain-off.

Ý nghĩa – Giải thích

Diesel filter water drain-off nghĩa là Lỗ xả nước trong lọc dầu Diesel..

Đây là cách dùng Diesel filter water drain-off. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Diesel filter water drain-off là gì? (hay giải thích Lỗ xả nước trong lọc dầu Diesel. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Diesel filter water drain-off là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Diesel filter water drain-off / Lỗ xả nước trong lọc dầu Diesel.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Stain cleaning-proof agent - Vĩnh Long Online
You cannot copy content of this page