Vĩnh Long 24h

Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo)

Bài tập 2: Trang 158 sgk ngữ văn 12 tập 2

Anh (chị) hãy chọn một trong những đề bài sau và viết một bài văn nghị luận ngắn sử dụng từ ngữ, kiểu câu phù hợp

a) Suy nghĩ của anh chị về lựa chọn nghề nghiệp của thanh niên hiện nay

b) Một số bạn trẻ cho rằng: “trước hết là phải sống cho mình” theo anh chị, trách nhiệm với bản thân khác gì tính vị kỉ?

c) “giá trị của con người không ở chân lý người đó sở hữu hoặc cho rằng mình sở hữu, mà ở mỗi gian khó chân thành người đó nhận lãnh trong khi đi tìm chân lý”

Tờ câu nói trên anh chị suy nghĩ gì về thành công và thất bại trong hành trình tìm kiếm những giá trị cao đẹp của con người?

Xem lời giải

Rate this post
Tham khảo thêm  Tất Cả Của Anh mp3 Archives

You cannot copy content of this page