Học Tiếng Anh

Die stock – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Die stock là gì?

Die stock có nghĩa là Bàn ren

  • Die stock có nghĩa là Bàn ren.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Bàn ren Tiếng Anh là gì?

Bàn ren Tiếng Anh có nghĩa là Die stock.

Ý nghĩa – Giải thích

Die stock nghĩa là Bàn ren..

Đây là cách dùng Die stock. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Die stock là gì? (hay giải thích Bàn ren. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Die stock là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Die stock / Bàn ren.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Taxable personal income - Vĩnh Long Online