Học Tiếng Anh

Dick-type wheel – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Dick-type wheel là gì?

Dick-type wheel có nghĩa là đá mài dạng đĩa

  • Dick-type wheel có nghĩa là đá mài dạng đĩa
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Cơ khí.

đá mài dạng đĩa Tiếng Anh là gì?

đá mài dạng đĩa Tiếng Anh có nghĩa là Dick-type wheel.

Ý nghĩa – Giải thích

Dick-type wheel nghĩa là đá mài dạng đĩa.

Đây là cách dùng Dick-type wheel. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Cơ khí Dick-type wheel là gì? (hay giải thích đá mài dạng đĩa nghĩa là gì?) . Định nghĩa Dick-type wheel là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Dick-type wheel / đá mài dạng đĩa. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Cá Voi trong tiếng anh là gì: Định nghĩa, ví dụ.
You cannot copy content of this page