Học Tiếng Anh

Diamond pin – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Diamond pin là gì?

Diamond pin có nghĩa là chốt hình thoi

  • Diamond pin có nghĩa là chốt hình thoi
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Cơ khí.

chốt hình thoi Tiếng Anh là gì?

chốt hình thoi Tiếng Anh có nghĩa là Diamond pin.

Ý nghĩa – Giải thích

Diamond pin nghĩa là chốt hình thoi.

Đây là cách dùng Diamond pin. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Cơ khí Diamond pin là gì? (hay giải thích chốt hình thoi nghĩa là gì?) . Định nghĩa Diamond pin là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Diamond pin / chốt hình thoi. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
You cannot copy content of this page