Vĩnh Long 24h

Địa lí 6: Cách tính lượng mưa trung bình của một địa phương

Bài 2: Dựa vào bảng số liệu sau:

Tháng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Lượng mưa (mm)

100,8

32,8

19,1

160,1

347,3

166

155

286

129,4

32

42,3

10

a. Hãy tính lượng mưa trung bình năm của Sơn La.

b. Hãy tính tổng lượng mưa trong các tháng mùa mưa (tháng 5, 6, 7, 8, 9, 10) ở Sơn La.

c. Hãy tính tổng lượng mưa trong các tháng mùa khô (tháng 11, 12, 1, 2, 3, 4) ở Sơn La.

Xem lời giải

Rate this post
Tham khảo thêm  Đồng Nghĩa Của Underprivileged Là Gì ? Underprivileged Là Gì
You cannot copy content of this page