Học Tiếng Anh

Design drawing – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Design drawing là gì?

Design drawing có nghĩa là (n) Sơ đồ giác

  • Design drawing có nghĩa là (n) Sơ đồ giác
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Sơ đồ giác Tiếng Anh là gì?

(n) Sơ đồ giác Tiếng Anh có nghĩa là Design drawing.

Ý nghĩa – Giải thích

Design drawing nghĩa là (n) Sơ đồ giác.

Đây là cách dùng Design drawing. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Design drawing là gì? (hay giải thích (n) Sơ đồ giác nghĩa là gì?) . Định nghĩa Design drawing là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Design drawing / (n) Sơ đồ giác. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
You cannot copy content of this page