Học Tiếng Anh

Demand forecasting – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Demand forecasting là gì?

Demand forecasting có nghĩa là Dự báo nhu cầu

  • Demand forecasting có nghĩa là Dự báo nhu cầu
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

Dự báo nhu cầu Tiếng Anh là gì?

Dự báo nhu cầu Tiếng Anh có nghĩa là Demand forecasting.

Ý nghĩa – Giải thích

Demand forecasting nghĩa là Dự báo nhu cầu.

Đây là cách dùng Demand forecasting. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Demand forecasting là gì? (hay giải thích Dự báo nhu cầu nghĩa là gì?) . Định nghĩa Demand forecasting là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Demand forecasting / Dự báo nhu cầu. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Pinholing - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page