Học Tiếng Anh

Deliquescent effect – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Deliquescent effect là gì?

Deliquescent effect có nghĩa là (n) Tính hút ẩm

  • Deliquescent effect có nghĩa là (n) Tính hút ẩm
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Tính hút ẩm Tiếng Anh là gì?

(n) Tính hút ẩm Tiếng Anh có nghĩa là Deliquescent effect.

Ý nghĩa – Giải thích

Deliquescent effect nghĩa là (n) Tính hút ẩm.

Đây là cách dùng Deliquescent effect. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Deliquescent effect là gì? (hay giải thích (n) Tính hút ẩm nghĩa là gì?) . Định nghĩa Deliquescent effect là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Deliquescent effect / (n) Tính hút ẩm. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Electromechanical corrosion - Vĩnh Long Online
You cannot copy content of this page