Học Tiếng Anh

Delay valve – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Delay valve là gì?

Delay valve có nghĩa là Van trì hoãn, van làm trễ

  • Delay valve có nghĩa là Van trì hoãn, van làm trễ.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Van trì hoãn, van làm trễ Tiếng Anh là gì?

Van trì hoãn, van làm trễ Tiếng Anh có nghĩa là Delay valve.

Ý nghĩa – Giải thích

Delay valve nghĩa là Van trì hoãn, van làm trễ..

Đây là cách dùng Delay valve. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Delay valve là gì? (hay giải thích Van trì hoãn, van làm trễ. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Delay valve là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Delay valve / Van trì hoãn, van làm trễ.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Insection piece - Vĩnh Long Online
You cannot copy content of this page