Học Tiếng Anh

Dehumidify – Từ điển số

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Dehumidify là gì?

Dehumidify có nghĩa là (v) Làm mất ẩm, khử ẩm, làm khô

  • Dehumidify có nghĩa là (v) Làm mất ẩm, khử ẩm, làm khô.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(v) Làm mất ẩm, khử ẩm, làm khô Tiếng Anh là gì?

(v) Làm mất ẩm, khử ẩm, làm khô Tiếng Anh có nghĩa là Dehumidify.

Ý nghĩa – Giải thích

Dehumidify nghĩa là (v) Làm mất ẩm, khử ẩm, làm khô..

Đây là cách dùng Dehumidify. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Dehumidify là gì? (hay giải thích (v) Làm mất ẩm, khử ẩm, làm khô. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Dehumidify là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Dehumidify / (v) Làm mất ẩm, khử ẩm, làm khô.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
You cannot copy content of this page