Học Tiếng Anh

Definition – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Definition là gì?

Definition có nghĩa là Định nghĩa

  • Definition có nghĩa là Định nghĩa
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật điện.

Định nghĩa Tiếng Anh là gì?

Định nghĩa Tiếng Anh có nghĩa là Definition.

Ý nghĩa – Giải thích

Definition nghĩa là Định nghĩa.

Đây là cách dùng Definition. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật điện Definition là gì? (hay giải thích Định nghĩa nghĩa là gì?) . Định nghĩa Definition là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Definition / Định nghĩa. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Roo bar - Từ điển số