Học Tiếng Anh

Definition of the Valuation Assignment

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Definition of the Valuation Assignment là gì?

Definition of the Valuation Assignment có nghĩa là Định nghĩa nhiệm vụ thẩm định giá

  • Definition of the Valuation Assignment có nghĩa là Định nghĩa nhiệm vụ thẩm định giá
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Định nghĩa nhiệm vụ thẩm định giá Tiếng Anh là gì?

Định nghĩa nhiệm vụ thẩm định giá Tiếng Anh có nghĩa là Definition of the Valuation Assignment.

Ý nghĩa – Giải thích

Definition of the Valuation Assignment nghĩa là Định nghĩa nhiệm vụ thẩm định giá.

Đây là cách dùng Definition of the Valuation Assignment. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Definition of the Valuation Assignment là gì? (hay giải thích Định nghĩa nhiệm vụ thẩm định giá nghĩa là gì?) . Định nghĩa Definition of the Valuation Assignment là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Definition of the Valuation Assignment / Định nghĩa nhiệm vụ thẩm định giá. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tham khảo thêm  Bar-clamping mechanism - Vĩnh Long Online

Rate this post

You cannot copy content of this page