Học Tiếng Anh

Defective edge – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Defective edge là gì?

Defective edge có nghĩa là (n) Biên vải xù xì

  • Defective edge có nghĩa là (n) Biên vải xù xì
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Biên vải xù xì Tiếng Anh là gì?

(n) Biên vải xù xì Tiếng Anh có nghĩa là Defective edge.

Ý nghĩa – Giải thích

Defective edge nghĩa là (n) Biên vải xù xì.

Đây là cách dùng Defective edge. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Defective edge là gì? (hay giải thích (n) Biên vải xù xì nghĩa là gì?) . Định nghĩa Defective edge là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Defective edge / (n) Biên vải xù xì. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Rake angle - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page