Học Tiếng Anh

Deck-chair fabric – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Deck-chair fabric là gì?

Deck-chair fabric có nghĩa là (n) Vải bạt làm giường

  • Deck-chair fabric có nghĩa là (n) Vải bạt làm giường
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Vải bạt làm giường Tiếng Anh là gì?

(n) Vải bạt làm giường Tiếng Anh có nghĩa là Deck-chair fabric.

Ý nghĩa – Giải thích

Deck-chair fabric nghĩa là (n) Vải bạt làm giường.

Đây là cách dùng Deck-chair fabric. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Deck-chair fabric là gì? (hay giải thích (n) Vải bạt làm giường nghĩa là gì?) . Định nghĩa Deck-chair fabric là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Deck-chair fabric / (n) Vải bạt làm giường. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Cấu trúc và cách dùng In Addition To trong tiếng Anh

You cannot copy content of this page