Học Tiếng Anh

Deceleration fuel cut-off – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Deceleration fuel cut-off là gì?

Deceleration fuel cut-off có nghĩa là Chế độ cắt nhiên liệu khi giảm tốc

  • Deceleration fuel cut-off có nghĩa là Chế độ cắt nhiên liệu khi giảm tốc.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Chế độ cắt nhiên liệu khi giảm tốc Tiếng Anh là gì?

Chế độ cắt nhiên liệu khi giảm tốc Tiếng Anh có nghĩa là Deceleration fuel cut-off.

Ý nghĩa – Giải thích

Deceleration fuel cut-off nghĩa là Chế độ cắt nhiên liệu khi giảm tốc..

Đây là cách dùng Deceleration fuel cut-off. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Deceleration fuel cut-off là gì? (hay giải thích Chế độ cắt nhiên liệu khi giảm tốc. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Deceleration fuel cut-off là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Deceleration fuel cut-off / Chế độ cắt nhiên liệu khi giảm tốc.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Moral hazard - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page