Học Tiếng Anh

Debts – Từ điển số

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Debts là gì?

Debts có nghĩa là Các khoản nợ

  • Debts có nghĩa là Các khoản nợ
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Các khoản nợ Tiếng Anh là gì?

Các khoản nợ Tiếng Anh có nghĩa là Debts.

Ý nghĩa – Giải thích

Debts nghĩa là Các khoản nợ.

Đây là cách dùng Debts. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Debts là gì? (hay giải thích Các khoản nợ nghĩa là gì?) . Định nghĩa Debts là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Debts / Các khoản nợ. Truy cập cdspvinhlong.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Tune Up là gì và cấu trúc cụm từ Tune Up trong câu Tiếng Anh