Vĩnh Long 24h

Đáp án cuộc thi tìm hiểu Hồ Chí Minh vĩ đại – Sống mãi với Quê hương và Con người An Giang – Vĩnh Long Online

Cuộc thi tìm hiểu Hồ Chí Minh vĩ đại – Sống mãi với Quê hương và Con người An Giang nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về công lao cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam. Sau đây là đáp án cuộc thi.

I. Đáp án trắc nghiệm tìm hiểu Hồ Chí Minh vĩ đại – Sống mãi với Quê hương và Con người An Giang

1- Công việc đầu tiên của Bác Hồ khi rời khỏi Việt Nam là gì?

A- Đầu bếp

B- Phụ bếp

C- Lao công

D- Tạp vụ

2- Bác đã ở nước Anh trong khoảng thời gian nào?

A- Cuối năm 1912 đến đầu năm 1916

B- Đầu năm 1913 đến cuối năm 1916

C- Đầu năm 1913 đến cuối năm 1917

D- Cuối năm 1913 đến đầu năm 1917

3- Hành động chính trị mang dấu ấn quốc tế đầu tiên của Bác Hồ là gì?

A- Ngày 18/6/1919 gửi bản Yêu sách 8 điểm của nhân dân Việt Nam đến hội nghị Hòa bình Versailles

B- Ra báo Le Paria (Người cùng khổ)

C- Gia nhập Đảng Xã hội Pháp

D- Tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp

4 – Tên gọi “Nguyễn Ái Quốc” xuất hiện đầu tiên trên tạp chí, hay tác phẩm nào?

A- Trên báo Nhân đạo Pháp

B- Trên báo Người cùng khổ

C- Trên bản Yêu sách của nhân dân An Nam

D- Trên cuốn Bản án chế độ thực dân Pháp

5- Bác Hồ đã sống và hoạt động ở nước nào lâu nhất?

A- Pháp

B- Anh

C- Nga

D- Trung Quốc

6- Trong thời gian ở Thái Lan Bác Hồ có bí danh gì?

A- Tống Văn Sơ

B- Thầu Chín

C- Ông Ké

D- Già Thu

7- Câu nói của Bác Hồ “Hỡi đồng bảo bị dọa đày đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta” gắn với sự kiện nào?

A- Khi tham gia Đảng Xã hội Pháp đầu năm 1919

B- Khi đọc Luận cương của Lê – nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa tháng 7/1920

C- Khi tham gia thành lập Hội Liên hiệp thuộc địa tháng 10/1921

D- Khi dự Hội nghị lần thứ nhất Quốc tế Nông dân ở Nga tháng 10/1923

8- Tác phẩm chính luận nổi tiếng nhất của Bác Hồ là gì?

A- Đông Dương

B- Đường Kách mệnh

C- Bản án chế độ thực đân Pháp

D- Chính cương văn tắt

9- Bác Hồ tham gia Đại hội thành lập Đảng Cộng sản Pháp ở thành phố nào?

A- Paris

B- Marsetlle

C- Tours

D- Versailles

10- Bác Hồ đến nước Nga lần đầu tiên vào thời gian nào?

A- Tháng 12/1922

B- Tháng 6/1923

C- Tháng 9/1923

D- Tháng 6/1924

11- Khi mở các lớp huấn luyện chính trị ở Quảng Châu năm 1925, Bác Hà mang bí danh gì?

A- Lin

B- Lý Thụy

C- Vương

D- Nguyễn Lai

12- Bác Hồ bị thực dân Anh giam giữ trong thời gian bao lâu?

A- 12 tháng

B- 16 tháng

C- 18 tháng

D- 20 tháng

13- Nơi đầu tiên Bác Hồ trở về Việt Nam năm 1941 là địa phương nào?

A- Xã Hoàng Tung, huyện Hòa An, Cao Bằng

B- Xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, Cao Bằng

C- Xã Minh Tâm, huyện Nguyên Bình, Cao Bằng

D- Xã Phong Nặm, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

14- Bác Hồ ký Sắc lệnh số 14/SL về cuộc Tổng tuyển cử để bầu ra quốc hội vào ngày tháng năm nào?

A- 04/9/1945

B- 08/9/1945

C- 15/10/1945

D- 20/11/1945

15- Năm 1946 Bác Hồ đến thăm nước Pháp gắn với sự kiện nào?

A- Ký kết Hiệp ước Pháp – Hoa – Pháp 28/2

B- Ký kết Hiệp định sơ bộ 6/3

C- Kỷ niệm Quốc khánh Pháp 14/7

D- Ký kết Tạm ước 14/9

16- Bác Hồ và Bác Tôn gặp nhau lần đầu ở đâu?

A- Sài Gòn

B- Hà Nội

C- Thái Nguyên

D- Tuyên Quang

17- Câu nói bất hủ “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” của Bác Hồ ra đời từ đâu, lúc nào?

A- Lời kêu gọi Tổng khởi nghĩa 13/8/1945

B- Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945

C- Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến 20/12/1946

D- Lời kêu gọi Chống Mỹ cứu nước ngày 17/7/1966

18- Bác Hồ bắt đầu viết Di chúc vào năm nào?

A- 1965

B- 1966

C- 1967

D- 1968

19- Tác phẩm văn học nổi tiếng nhất của Bác Hồ là:

A- Con rồng tre

B- Lời than vãn của bà Trưng Trắc

C- Nhật ký trong tù

D- Lịch sử nước ta

20- Khu di tích cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc thân sinh Bác Hồ ở tỉnh, thành phố nào?

A- Đồng Tháp

B- An Giang

C- Nghệ An

D- Hà Nội

II. Đáp án tự luận tìm hiểu Hồ Chí Minh vĩ đại – Sống mãi với Quê hương và Con người An Giang

Chọn 1 trong 2 câu hỏi sau đây, viết bài viết ít nhất 500 từ và không quá 1500 từ:

1. Có nhiều sự kiện trong cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ. Bạn tâm đắc nhất sự kiện nào? Vì sao?

Bác Hồ là một vị lãnh tụ vĩ đại, đáng kính mãi vĩnh hằng trong trái tim mỗi thế hệ người Việt Nam và cả bạn bè quốc tế. Có nhiều sự kiện trong cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ khiến chúng ta tâm đắc và có ấn tượng sâu sắc.

Hướng dẫn trả lời: 

Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19/5/1890 trong một gia đình nhà nho, nguồn gốc nông dân, ở làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, nơi có truyền thống đấu tranh kiên cường chống ách thống trị của thực dân phong kiến.

Tháng 6/1911, Người đi ra nước ngoài, suốt 30 năm hoạt động, Người đã đi đến nước Pháp và nhiều nước châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Mỹ. Người hòa mình với những phong trào của công nhân và nhân dân các dân tộc thuộc địa, vừa lao động kiếm sống, vừa học tập, hoạt động cách mạng và nghiên cứu các học thuyết cách mạng. Năm 1917, thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga và sự ra đời của Quốc tế Cộng sản đã đưa Người đến với chủ nghĩa Mác – Lênin. Từ đây, Người đã nhận rõ đó là con đường duy nhất đúng đắn để giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp.

Năm 1919, Người gia nhập Đảng Xã hội Pháp và hoạt động trong phong trào công nhân Pháp. Tháng 6 năm 1919, thay mặt Hội Những người Việt Nam yêu nước tại Pháp, Người gửi tới Hội nghị Versailles (Pháp) Bản yêu sách của nhân dân An Nam, yêu cầu Chính phủ Pháp thừa nhận các quyền tự do và quyền bình đẳng của dân tộc Việt Nam.

Tháng 12 năm 1920, tại Đại hội lần thứ 18 của Đảng Xã hội Pháp tại thành phố Tours, Người bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế Cộng sản và tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp.

Có nhiều sự kiện trong cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ khiến chúng ta tâm đắc và có ấn tượng sâu sắc, với bản thân tôi, đây là sự kiện mà bản thân ấn tượng nhất. Nó đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Người, từ chủ nghĩa yêu nước chân chính đến chủ nghĩa cộng sản.

Tham khảo nhiều đáp án, hướng dẫn trả lời khác về các sự kiện bạn tâm đắc trong cuộc đời sự nghiệp Bác Hồ tại bài viết: Có nhiều sự kiện trong cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ bạn tâm đắc nhất là sự kiện nào? Vì sao

2. Hiện nay cả nước đang đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bản thân bạn đã học tập và làm theo được những gì? Bạn có ý kiến đề xuất gì để nâng cao hiệu quả thực hiện cuộc vận động ý nghĩa này?

Tham khảo đáp án tại bài viết: Liên hệ bản thân về việc rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống của Cán bộ, Đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Giáo dục – Đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

  • Đáp án cuộc thi tìm hiểu 90 năm hình thành và phát triển Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
  • Bài dự thi “Viết và cảm nhận về sách” năm 2020
  • Bài dự thi tìm hiểu về đồng chí Lương Văn Tri
Rate this post
You cannot copy content of this page