Vĩnh Long 24h

Danh sách tập của Running Man (2013)

Tập #

Ngày phát sóng
(Ngày ghi hình)

Khách mời

Landmark

Đội

Nhiệm vụ

Kết quả

127

06/01/2013
(18/12/2012)

Choi Ji-woo,
Jung Yong-hwa (CN Blue),
Lee Gi-kwang (BEAST),
Lee Jong-hyun (CN Blue),
Simon Dominic (Supreme Team)

Jangsado Sea Park
(Jangsado, Tongyeong, Gyeongsangnam-do)

Đội Ji-woo
(Choi Ji-woo, Haha, Ji Suk-jin, Kim Jong-kook, Lee Kwang-soo, Yoo Jae-suk)

Đội Ji-hyo
(Song Ji-hyo, Gary, Jung Yong-hwa, Lee Gi-kwang, Lee Jong-hyun, Simon Dominic)

Loại bỏ/bảo vệ con rắn

Đội Ji-hyo Thắng
100 bao gạo được quyên góp cho trại mồ côi ở Busan dưới danh nghĩa của đội Ji-hyo.

128

13/01/2013
(30/12/2012)

Park Shin-yang,
Uhm Ji-won

Đài truyền hình SBS
(Mok-dong, Yangcheon-gu, Seoul)

Đội xanh
(Yoo Jae-suk, Ji Suk-jin, Song Ji-hyo)
Đội đỏ
(Kim Jong-kook, Lee Kwang-soo, Uhm Ji-won)
Đội xanh lá
(Gary, Haha, Park Shin-yang)

Bảo vệ điểm thưởng

Đội đỏ & xanh lá Thắng
Đội xanh lá nhận được 20,000 won, đội đỏ nhận được 2,520,000 won và họ đã quyên góp cho trại trẻ mồ côi Java ở Indonesia.

129

20/01/2013
(08/01/2013)

Jung Yong-hwa (CN Blue),
Kwang-hee (ZE:A),
L (INFINITE),
Lee Jong-hyun (CN Blue),
Lee Joon (MBLAQ),
Min-ho (Shinee),
Sulli (f(x))

National Institute of Biological Resources
(Kyeongseo-dong, Seo-gu, Incheon)

Đội Running Man
(Yoo Jae-suk, Gary, Haha, Ji Suk-jin, Kim Jong-kook, Lee Kwang-soo, Song Ji-hyo)

Đội thần tượng
(Jung Yong-hwa, Kwang-hee, L, Lee Jong-hyun, Lee Joon, Min-ho, Sulli)

Đánh bại các đội khác

Đội Running Man Thắng
Các thành viên Running Man nhận được bảng tên bằng vàng.

130

27/01/2013
(14/01/2013)

Không khách mời

New Seoul City Hall
(Jung-gu, Seoul)

Không chia đội

Tìm thành viên còn sống sót cuối cùng từ năm 1938 và kho báu.

Haha Thắng
Haha nhận được thỏi vàng.

131

03/02/2013
(22/01/2013)

Choo Sung-hoon,
Lee Si-young

Yongyu Train Depot
(Unseo-dong, Jung-gu, Incheon)

Săn tiền thưởng:
Không chia đội

Cuộc đua kím tiền Ddakji:
Đội xanh
(Choo Sung-hoon, Haha, Yoo Jae-suk)
Đội đỏ
(Lee Si-young, Ji Suk-jin, Kim Jong-kook)
Đội xanh lá
(Gary, Lee Kwang-soo, Song Ji-hyo)

Đánh bại đội ddakji khác

Đội đỏ Thắng
Đội đỏ nhận được thịt bò Hàn Quốc.

132

10/02/2013
(21/01/2013)

Hwang Jung-min,
Hyun-ah (4Minute),
Park Sung-woong

Asiana Town
(Gangseo-gu, Seoul)

Đội diễn viên
(Hwang Jung-min, Lee Kwang-soo, Song Ji-hyo, Yoo Jae-suk, Park Sung-woong)

Đội ca sĩ
(Kim Jong-kook, Gary, Haha, Ji Suk-jin, Hyun-ah)

Giao 7 va li cho ông chủ

Đội diễn viên Thắng
Gary, Hwang Jung-min, Lee Kwang-soo, Park Sung-woong, Yoo Jae-suk nhận được phần thưởng mí mật.

133

17/02/2013
(03/02/2013)

Han Hye Jin,
Lee Dong Wook

Ma Cao
(Trung Quốc)

Sân bay quốc tế Ma Cao/Bến Ngư Phủ:
Yoo Jae-suk & Haha
Gary & Song Ji-hyo
Ji Suk-jin & Lee Kwang-soo

Tháp Ma Cao/Quảng trường Senado:
Đội vàng
(Yoo Jae-suk, Haha, Han Hye-jin)
Đội xanh lá
(Gary, Song Ji-hyo, Lee Dong-wook)
Đội xanh
(Ji Suk-jin, Kim Jong-kook, Lee Kwang-soo)

Đánh bại các đội khác

Đội vàng Thắng
Đội vàng nhận được gươm vàng.

134

24/02/2013
(04/02/2013)

Keangnam Hanoi Landmark Tower
(Hà Nội, Việt Nam)

Đội xanh lá
(Yoo Jae-suk, Ji Suk-jin, Song Ji-hyo)
Đội vàng
(Gary, Haha, Han Hye-jin)
Đội xanh
(Kim Jong-kook, Lee Kwang-soo, Lee Dong-wook)

135

03/03/2013
(19/02/2013)

Choi Siwon (Super Junior),
Thành Long

Kwanghee Fashion Mall
(Sindang-dong, Jung-gu, Seoul)

Đội xanh
(Jackie Chan, Song Ji-hyo, Yoo Jae-suk)
Đội đỏ
(Choi Si-won, Gary, Kim Jong-kook)
Đội xanh lá
(Haha, Ji Suk-jin, Lee Kwang-soo)

Ném phi tiêu vào tâm vàng

Đội đỏ Thắng
Đội đỏ nhận được chiếc giày bốt vàng và tặng cho Thành Long.

136

10/03/2013
(05/02/2013)

Han Hye Jin,
Lee Dong Wook

Hoa Lư
(Việt Nam)

Không chia đội

Đánh bại các thành viên khác

Song Ji-hyo Thắng

137

17/03/2013
(05/03/2013)

Noh Sa-yeon,
Uee (After School)

Jo In-joo Boxing Club
(Wonhyoro-dong, Yongsan-gu, Seoul)

Đội On Dal xanh lá
(Uee, Lee Kwang-soo, Yoo Jae-suk)
Đội On Dal cam
(Noh Sa-yeon, Ji Suk-jin, Kim Jong-kook)
Đội On Dal xanh
(Song Ji-hyo, Gary, Haha)

Đánh bại các công chúa khác

Đội On Dal xanh lá Thắng
Uee nhận được cặp nhẫn vàng và tặng một cái cho Kwangsoo.

138

24/03/2013
(18/03/2013)

Kim Soo-ro,
Kim Woo-bin,
Lee Jong-hyun (CN Blue),
Lee Jong-suk,
Min Hyo-rin

THPT Haewon
(Gyeongseo-dong, Seo-gu, Incheon)

Khoa thể thao
(Kim Jong-kook, Gary, Haha, Ji Suk-jin, Lee Kwang-soo, Song Ji-hyo)

Khoa điện ảnh
(Kim Soo-ro, Yoo Jae-suk, Kim Woo-bin, Lee Jong-hyun, Lee Jong-suk, Min Hyo-rin)

Giành quyền quản lý trường

Khoa điện ảnh Thắng

139

31/03/2013
(19/03/2013)

Go Ah-ra,
Lee Yeon-hee

The MVL Hotel Kintex
(Janghang-dong, Ilsandong-gu, Goyang, Gyeonggi-do)

Phần 1:
Yoo Jae-suk & Song Ji-hyo
Kim Jong-kook & Go Ah-ra
Gary & Lee Yeon-hee
Haha & Lee Kwang-soo
Ji Suk-jin
Phần 2:
Yoo Jae-suk & Lee Kwang-soo
Kim Jong-kook & Go Ah-ra
Gary & Lee Yeon-hee
Haha & Song Ji-hyo
Ji Suk-jin

Phần 3:
Đội nhiệm vụ
(Yoo Jae-suk, Lee Yeon-hee)
Đội đuổi bắt
(Gary, Haha, Ji Suk-jin, Kim Jong-kook, Lee Kwang-soo, Song Ji-hyo, Go Ah-ra)

Tìm chị em ruột

Go Ah-ra Thắng
Go Ah-ra nhận được cặp pin “R” vàng và tặng lại cho Kim Jong-kook.

Tham khảo thêm  Hãy phân biệt đối tượng lao động với tư liệu lao động của một số ngành sản xuất mà em biết?

140

07/04/2013
(25/03/2013)

Không khách mời

Ecoplex
(Maseo-myeon, Seocheon-gun, Chungcheongnam-do)

Đội nhiệm vụ
(Gary, Haha, Ji Suk-jin, Kim Jong-kook, Lee Kwang-soo)

Đội đuổi bắt
(Yoo Jae-suk)
I.A.G
(Song Ji-hyo)

Tìm vắc xin cho virus giận dữ để cứu thế giới.

Yoo Jae-suk Thắng

141

14/04/2013
(02/04/2013)

Eun Ji-won
Jessica

Everland
(Yongin, Gyeonggi-do)

Không chia đội

Đánh bại các thành viên khác

Lee Kwang-soo Thắng
Lee Kwang-soo nhận được vương miện vàng.

142

21/04/2013
(01/04/2013)

Lee Bo-young,
Lee Sang-yoon

Gwangnaru Safety Experience Center
(Neung-dong, Gwangjin-gu, Seoul)

Cuộc đua cặp đôi đẹp nhất:
Đội hồng
(Yoo Jae-suk, Kim Jong-kook, Lee Bo-young)
Đội xanh
(Gary, Song Ji-hyo, Lee Sang-yoon)
Đội vàng
(Haha, Ji Suk-jin, Lee Kwang-soo)

Cặp đôi trốn tìm:
Đội nhiệm vụ
(Yoo Jae-suk & Song Ji-hyo, Ji Suk-jin & Lee Bo-young, Kim Jong-kook & Lee Kwang-soo, Gary & Lee Sang-yoon)
Đội đuổi bắt
(Haha)

Tồn tại đến hết thời gian quy định

Haha Thắng
Haha nhận được vòng tay vàng.

143

28/04/2013
(15/04/2013)

Kim In-kwon,
Lee Kyung-kyu,
Ryu Hyun-kyung

Seoul City Hall
(Jung-gu, Seoul)

Đội cam
(Yoo Jae-suk, Ji Suk-jin, Lee Kwang-soo, Song Ji-hyo, Lee Kyung-kyu)

Đội xanh
(Gary, Haha, Kim Jong-kook, Kim In-kwon, Ryu Hyun-kyung)

Đạt được số điểm cao nhất trong Karaoke Siêu Năng lực

Đội cam Thắng
Đội cam nhận được cúp vàng và trao tặng cho Ryu Hyun-kyung.

144

05/05/2013
(16/4/2013)

Cha In-pyo,
Ricky Kim,
Seo Jang-hoon

Namsan Elementary School Seocheon Branch
(Chuncheon, Gangwon-do)

Xé bảng tên:
Không chia đội

Cuộc đua Donation Angel:
Yoo Jae-suk, Cha In-pyo
Kim Jong-kook, Ricky Kim
Gary, Song Ji-hyo
Haha, Seo Jang-hoon
Ji Suk-jin, Lee Kwang-soo

Đánh bại đội ddakji khác

Yoo Jae-suk & Cha In-pyo Thắng
1,000 đôi giày Running được quyên góp cho quỹ phúc lợi trẻ em và quỹ phúc lợi xã hội ở Gangwon dưới danh nghĩa của Cha In-pyo.

145

12/05/2013
(30/04/2013)

Jeon Hye-bin,
Jung Jin-woon (2AM),
Kim Byung-man,
Noh Woo-jin,
Park Jung-chul

Gyeonggi English Village Paju Camp
(Tanhyeon-myeon, Paju, Gyeonggi-do)

Đội Running Man
(Yoo Jae-suk, Gary, Ji Suk-jin, Kim Jong-kook, Lee Kwang-soo, Song Ji-hyo)

Đội Law of the Jungle
(Kim Byung-man, Haha, Jeon Hye-bin, Jung Jin-woon, Noh Woo-jin, Park Jung-chul)

Đánh bại các đội khách

Đội Law of the Jungle Thắng
Mỗi người trong đội Law of the Jungle nhận được nhẫn vàng.

146

19/05/2013
(06/05/2013)

Kim Sang-kyung,
Uhm Jung-hwa

Wolseong Nuclear Energy Information Center
(Uljin-gun, Gyeongsangbuk-do)

Đội trinh thám 1
(Kim Sang-kyung, Song Ji-hyo, Yoo Jae-suk)
Đội trinh thám 2
(Uhm Jung-hwa, Gary, Kim Jong-kook)
Đội phản bội
(Haha, Ji Suk-jin, Lee Kwang-soo)

Bắt lấy Đội phản bội

Đội trinh thám 1 Thắng
Kim Sang-kyung, Song Ji-hyo, Yoo Jae-suk mỗi người nhận được huy hiệu.
Song Ji-hyo nhận được đặc quyền có một tập riêng cho cô.

147

26/05/2013
(13/05/2013)

Kim Soo Hyun,
Lee Hyun Woo

Đại học Sogang
(Mapo-gu, Seoul)

Đội xanh
(Yoo Jae-suk, Lee Kwang-soo, Kim Soo-hyun)
Đội đỏ
(Haha, Kim Jong-kook, Lee Hyun-woo)
Đội xanh lá
(Gary, Ji Suk-jin, Song Ji-hyo)

Giành chiến thắng trong trận đấu

Đội xanh lá Thắng
Đội xanh nhận được cúp vàng.

148

02/06/2013
(27/05/2013)

Jeong Jun-ha,
So Yi-hyun

Gapyeong Gymnasium
(Gapyeong-gun, Gyeonggi-do)

Đội đỏ
(Yoo Jae-suk, Ji Suk-jin, Jeong Jun-ha)
Đội vàng
(Kim Jong-kook, Lee Kwang-soo, So Yi-hyun)
Đội xanh
(Gary, Haha, Song Ji-hyo)

Hoàn tất domino

Đội đỏ Thắng
Đội đỏ nhận được muỗng vàng.

149

09/06/2013
(14/05/2013)

Kim Soo-mi,
Kim Sook,
Kwon Ri-se (Ladies’ Code),
Park So-hyun,
Song Eun-ee

National Folk Museum of Korea
(Jongno-gu, Seoul)

Yoo Jae-suk & Kim Soo-mi
Gary & Park So-hyun
Haha & Song Eun-ee
Ji Suk-jin & Song Ji-hyo
Kim Jong-kook & Kim Sook
Lee Kwang-soo & Kwon Ri-se

Có được chín đuôi để trở thành Gumiho

Haha & Song Eun-ee Thắng
Song Eun-ee nhận được quả bóng vàng.

150

16/06/2013
(03/06/2013)

Chansung (2PM),
Choo Sung-hoon,
Jung Du-hong,
Taecyeon (2PM)

SQUARE1
(Dongchun-dong, Yeonsu-gu, Incheon)

Đánh giá năng lực siêu anh hùng:
Đội đội trưởng Yoo
(Yoo Jae-suk, Ji Suk-jin, Lee Kwang-soo)
Đội đội trưởng Kook
(Kim Jong-kook, Gary, Haha, Song Ji-hyo)

Trận đấu cuối cùng:
Không chia đội

Đánh bại các thành viên khác

Choo Sung-hoon Thắng
Song Ji-hyo được đánh giá là siêu anh hùng mạnh nhất trong Running Man vì là thành viên còn lại cuối cùng

151

23/06/2013
(10/06/2013)

Han Hyo-joo,
Jung Woo-sung,
Junho (2PM)

Đài truyền hình SBS
(Mok-dong, Yangcheon-gu, Seoul)

Tự đi đến Seocheon:
Không chia đội

Cuộc đua tử thần:
Đội Running Man
(Yoo Jae-suk, Gary, Ji Suk-jin, Kim Jong-kook, Song Ji-hyo, Han Hyo-joo, Junho)
Đội sổ sinh tử
(Jung Woo-sung, Haha, Lee Kwang-soo)

Đánh bại đội còn lại

Đội Running Man Thắng
Đội Running Man nhận được giải thưởng không được tiết lộ.

152

30/06/2013
(11/06/2013)

Baekje Cultural Complex
(Gyuam-myeon, Buyeo-gun, Chungcheongnam-do)

Đội xanh
(Yoo Jae-suk, Gary, Haha, Song Ji-hyo, Jung Woo-sung)

Đội đỏ
(Kim Jong-kook, Ji Suk-jin, Lee Kwang-soo, Han Hyo-joo, Junho)

Tham khảo thêm  Mã số karaoke bài hát NGỐC - 60701

Đội xanh Thắng
Đội xanh nhận được máy quay, thùng đá, thịt bò Hàn, cơm, xe đạp, truyền hình, quạt, vỉ nướng, lều, máy pha cà phê, và kem chống năngs.

153

07/07/2013
(19/06/2013)

Koo Ja-Cheol,
Park Ji-Sung,
Sulli Choi (f(x))

Korea Polar Research Institute
(Songdo-dong, Yeonsu-gu, Incheon)

Đội Ji-sung
(Park Ji-sung, Gary, Haha, Yoo Jae-suk, Sulli)

Đội Ja-cheol
(Koo Ja-cheol, Ji Suk-jin, Kim Jong-kook, Lee Kwang-soo, Song Ji-hyo)

Đội Ji-sung Thắng
Đội Ji-sung chọn 2 người tham gia 2013 Asian Dream Cup.

154

14/07/2013
(22,23/06/2013)

Park Ji-Sung,
Sulli Choi (f(x)),

Patrice Evra

Sân vận động bóng đá Hồng Khẩu
(Thượng Hải, Trung Quốc)

Đội Ji-sung
(Park Ji-sung, Gary, Haha, Yoo Jae-suk, Sulli)

Đội Evra
(Patrice Evra, Ji Suk-jin, Kim Jong-kook, Lee Kwang-soo, Song Ji-hyo)

Đội Evra Thắng
Đội Evra nhận được 2 vé mời cho 2013 Asian Dream Cup.
Park Ji-sung chọn Yoo Jae-suk và Haha, Patrice Evra chọn Kim Jong-kook và Lee Kwang-soo để tham gia 2013 Asian Dream Cup.

155

21/07/2013
(01/07/2013)

Suzy (Miss A)

Đại học Quốc tế Incheon
(Yeonsu-gu, Incheon)

Cuộc đua 4 giai đoạn tốt nghiệp:
Tổ 1
(Yoo Jae-suk, Haha, Kim Jong-kook, Suzy)
Tổ 2
(Gary, Ji Suk-jin, Lee Kwang-soo, Song Ji-hyo)

Tìm đối tác định mệnh:
Đội Running Man
(Yoo Jae-suk, Gary, Haha, Ji Suk-jin, Kim Jong-kook, Lee Kwang-soo)
Chị em ma quái
(Song Ji-hyo, Suzy)

Chị em ma quái Thắng

156

28/07/2013
(16/07/2013)

CL,
Minzy,
Park Bom,
Park Dara (2NE1)

Công viên Hangang
(Yeongdeungpo-gu, Seoul)

Đội hồng
(Yoo Jae-suk, Lee Kwang-soo, Gong Minzy, Park Bom)
Đội cam
(Gary, Haha, CL, Sandara Park)
Đội xanh
(Ji Suk-jin, Kim Jong-kook, Song Ji-hyo)

Thu thập 21 lít nước

Đội hồng Thắng
Đội hồng nhận được đĩa bay vàng và trao tặng cho 2NE1.

157

04/08/2013
(22/07/2013)

Ahn Gil-kang,
Jung Woong-in,
Kim Hee-won

Tangeum Lake International Rowing Stadium
(Gageum-myeon, Chungju, Chungcheongbuk-do)

Đội tình nghi
(Yoo Jae-suk, Lee Kwang-soo, Ahn Gil-kang, Jung Woong-in, Kim Hee-won)

Đội công tố viên
(Kim Jong-kook, Gary, Haha, Ji Suk-jin, Song Ji-hyo)

Tìm ra bằng chứng và chiến thắng

Đội tình nghi Thắng

158

11/08/2013
(05/08/2013)

Jeon Mi-seon,
Moon Jung-hee,
Son Hyun-joo

Goyang Aqua Studio
(Deogyang-gu, Goyang, Gyeonggi-do)

Acupressure Mat Hopscotch:
Đội xanh
(Yoo Jae-suk, Gary, Song Ji-hyo, Son Hyun-joo)
Đội cam
(Haha, Kim Jong-kook, Jeon Mi-seon)
Đội vàng
(Ji Suk-jin, Lee Kwang-soo, Moon Jung-hee)

Cuộc đua trốn tìm:
Không chia đội

Đoán số của tất cả mọi người

Son Hyun-joo Thắng
Son Hyun-joo nhận được 3 nhẫn vàng.

159

18/08/2013
(06/08/2013)

Fujita Sayuri,
Jo Jung-chi (Shinchireem),
John Park,
Jung-in,
Kim Kwang-kyu,
Kim Ye-rim (Togeworl),
Park Sang-myun

Yangju KBS Relay Station
(Hoecheon-1-dong, Yangju, Gyeonggi-do)

Yoo Jae-suk & Kim Kwang-kyu
Gary & Song Ji-hyo
Haha & Fujita Sayuri
Ji Suk-jin & Park Sang-myun
Kim Jong-kook & Kim Ye-rim
Lee Kwang-soo & John Park
Jo Jung-chi & Jung-in

Tìm thanh vàng và lựa chọn giữa nó và đối tác

Gary & Song Ji-hyo Thắng
Gary nhận được 2 thanh vàng.
Song Ji-hyo nhận được 6 thanh vàng.
Jo Jung-chi nhận được 4 thanh vàng.

160

25/08/2013
(19,20/08/2013)

Andy Lee
Eric Mun,
Jun Jin,
Lee Min-woo,
Shin Hye-sung(Shinhwa)

Daeijak Island
(Ongjin-gun, Incheon)

Không chia đội

Giải quyết lời nguyền của viên ngọc

Đội Shinhwa Thắng
Mỗi thành viên Shinhwa nhận được quân cờ vàng.

161

01/09/2013
(20/08/2013)

Seungbong Island
(Ongjin-gun, Incheon)

Đội Running Man
(Yu Jae-suk, Gary, Haha, Ji Suk-jin, Kim Jong-kook, Lee Kwang-soo, Song Ji-hyo)

Đội Shinhwa
(Andy, Eric, Jun Jin, Lee Min-woo, Shin Hye-sung)

162

08/09/2013
(26/08/2013)

Chansung (2PM),
Wooyoung (2PM)
Da-som (Sistar),
Hyo-rin (Sistar),
Jung Eun Ji (A Pink),

Son Na-eun (A Pink)
L (INFINITE),

Sung-kyu (INFINITE)
Lee Gi-kwang (BEAST),

Yoon Doo-joon (BEAST)
Lee Joon (MBLAQ),

Seung-ho (MBLAQ)
Min-ah (Girl’s Day),

Yu-ra (Girl’s Day)

Old Cheongju Tobacco Factory
(Sangdang-gu, Cheongju, Chungcheongbuk-do)

Jae-suk & Girl’s Day
(Yoo Jae-suk, Min-ah, Yu-ra)
Gary & A-Pink
(Gary, Jung Eun-ji, Son Na-eun)
Haha & Infinite
(Haha, L, Sung-kyu)
Suk-jin & 2PM
(Ji Suk-jin, Chansung, Wooyoung)
Jong-kook & Sistar
(Kim Jong-kook, Da-som, Hyo-rin)
Kwang-soo & MBLAQ
(Lee Kwang-soo, Lee Joon, Seung-ho)
Ji-hyo & Beast
(Song Ji-hyo, Lee Gi-kwang, Yoon Doo-joon)

Thoát khỏi lồng, giải quyết tangram, mở khoá lấy cờ trong thời gian kiếm được

Ji-hyo & Beast Thắng
Song Ji-hyo, Lee Gi-kwang, Yoon Doo-joon nhận được cúp vàng.

163

15/09/2013
(02/09/2013)

Dae-sung,
G-Dragon,
Seung-ri (Big Bang)

Icheon Art Hall
(Jungri-dong, Icheon, Gyeonggi-do)

Công chúa Ji-hyo
(Song Ji-hyo)
Đội GD
(Yoo Jae-suk, Gary, G-Dragon)
Đội Dae-sung
(Kim Jong-kook, Lee Kwang-soo, Dae-sung)
Đội Seung-ri
(Haha, Ji Suk-jin, Seung-ri)

Có số điểm cao nhất từ những lá bài

Công chúa Ji-hyo Thắng
Song Ji-hyo nhận được 6 thanh vàng.

164

22/09/2013
(03/09/2013)

Kim Hae-sook,
Yoo Ah-in

Baekbul Traditional House
(Dunsan-dong, Dong-gu, Daegu)

Gia đình Hae-sook
(Kim Hae-sook, Ji Suk-jin, Kim Jong-kook, Yoo Jae-suk)

Gia đình Ji-hyo
(Song Ji-hyo, Gary, Haha, Lee Kwang-soo, Yoo Ah-In)

Làm ra các món ăn

Gia đình Ji-hyo Thắng
Gia đình Ji-hyo nhận được cái muỗng vàng.

165

29/09/2013
(16/09/2013)

Không khách mời

Wabu Middle School
(Wabu-eup, Namyangju, Gyeonggi-do)

Tham khảo thêm  Đại học Ngoại thương công bố danh sách hơn 300 thí sinh đầu tiên trúng tuyển

Không chia đội

Đặt những bức ảnh của cô gái trong cuốn nhật kí

Ji Suk-jin Thắng

166

06/10/2013
(01/10/2013)

Choi Jin-hyuk,
Kim Woo-bin,
Park Shin Hye

Đài truyền hình SBS
(Mok-dong, Yangcheon-gu, Seoul)

Tập đoàn thời trang RM
(Yoo Jae-suk, Gary, Choi Jin-hyuk, Kim Woo-bin, Park Shin-hye)

Tập đoàn dầu khí RM
(Haha, Ji Suk-jin, Kim Jong-kook, Lee Kwang-soo, Song Ji-hyo)

Tạo ra cổ phần nhiều hơn

Choi Jin-hyuk Thắng
Choi Jin-hyuk nhận được nhãn vàng.

167

13/10/2013
(17/09/2013)

Chun Jung-myung,
Kim Min-jung

National Museum of Korean Contemporary History
(Jongno-gu, Seoul)

Cảnh sát mật
(Lee Kwang-soo, Kim Min-jung)
Trung học đầu gấu
(Yoo Jae-suk, Song Ji-hyo, Chun Jung-myung)
Trung học hổ báo
(Kim Jong-kook, Gary, Kim Min-jung)
Trung học phản bội
(Haha, Ji Suk-jin, Lee Kwang-soo)

Tìm “ba lô huyền thoại”

Kim Min-jung Thắng

168

20/10/2013
(30/09/2013)

IU,
Park Myung-soo

Suwon World Cup Stadium Swimming Pool
(Paldal-gu, Suwon, Gyeonggi-do)

Đội đỏ
(Yoo Jae-suk, Lee Kwang-soo, IU)
Đội trắng
(Haha, Kim Jong-kook, Park Myung-soo)
Đội xanh
(Gary, Ji Suk-jin, Song Ji-hyo)

Đặt cược tỉ lệ “sói” và “cừu”

Gary & Song Ji-hyo Thắng
Gary và Song Ji-hyo nhận được 9 thanh vàng.

169

27/10/2013
(14/10/2013)

Joo Sang-wook,
Yang Dong-geun

Mayhills Resort
(Gohan-eup, Jeongseon-gun, Gangwon-do)

Thoát khỏi nón bảo hiểm:
Không chia đội

Trốn tìm với chuông:
Đội không nón bảo hiểm
(Yoo Jae-suk, Gary, Haha, Joo Sang-wook, Yang Dong-geun)
Đội nón bảo hiểm
(Ji Suk-jin, Kim Jong-kook, Lee Kwang-soo, Song Ji-hyo)

Đánh bại các đội khác

Đội không nón bảo hiểm Thắng
Đội phòng thủ nhận được đặc sản của Jeongseon.

170

03/11/2013
(15/10/2013)

Kim Yoo Jung,
T.O.P (Big Bang),
Yoon Je-moon

Samtan Art Mine
(Gohan-eup, Jeongseon-gun, Gangwon-do)

Đội thám hiểm Dorothy
(Yoo Jae-suk, Gary, Haha, Kim Jong-kook, Lee Kwang-soo, Song Ji-hyo, Kim Yoo-jung, T.O.P, Yoon Je-moon)

Phù thuỷ
(Ji Suk-jin)

Đánh bại phù thuỷ

Kim Yoo-jung Thắng
Kim Yoo-jung nhận được 3 nhẫn vàng và tặng cho T.O.P và Yoon Je-moon.

Ryu Hyun-jin,
Suzy (Miss A)

Lotte Outlets Buyeo Store
(Gyuam-myeon, Buyeo-gun, Chungcheongnam-do)

Lựa chọn của Ryu Hyun-jin:
Không chia đội

Trốn tìm bằng chuông:
Đội Running Man
(Yoo Jae-suk, Gary, Haha, Ji Suk-jin, Kim Jong-kook, Lee Kwang-soo, Song Ji-hyo)
Đội EXO
(Baekhyun, Chen, D.O., Kai, Kris, Lay, Lu Han, Sehun, Suho, Tao, Xiumin)

Hoàn thành nhiệm vụ của Ryu Hyun-jin

Đội Running Man Thắng

171

10/11/2013
(29/10/2013)

172

17/11/2013
(29/10 & 12/11/2013)

Korean Folk Village
(Mokhyeon-dong, Gwangju, Gyeonggi-do)

Cuộc đua tạm biệt mùa thu:
Đội Suzy
(Yoo Jae-suk, Gary, Suzy)
Đội Hyun-jin
(Kim Jong-kook, Song Ji-hyo, Ryu Hyun-jin)
Đội phản bội
(Haha, Ji Suk-jin, Lee Kwang-soo)

Cuộc thi nấu ăn:
Spy
(Ryu Hyun-jin)
Đội Running Man
(Yoo Jae-suk, Gary, Haha, Ji Suk-jin, Kim Jong-kook, Lee Kwang-soo, Song Ji-hyo, Suzy)

Tìm gối “R”

Haha, Kim Jong-kook, Lee Kwang-soo, Song Ji-hyo, Ryu Hyun-jin, Suzy Thắng
Yoo Jae-suk, Gary, Ji Suk-jin phải rửa chén.

173

24/11/2013
(12,13/11/2013)

Namyangju Little Baseball Park
(Namyangju, Gyeonggi-do)

Cuộc đua kiếm tiền:
Không chia đội

Bóng chày siêu năng lực:
Đội Jae-suk
(Yoo Jae-suk, Haha, Lee Kwang-soo, Song Ji-hyo, Kim Hyun-soo, Lee Byung-kyu)
Đội Hyun-jin
(Ryu Hyun-jin, Gary, Ji Suk-jin, Kim Jong-kook, Suzy, Shin Kyung-hyun)

Thắng Trận bóng chày siêu năng lực

Đội Hyun-jin Thắng
Mỗi thành viên đội Hyun-jin nhận được nhẫn vàng.

174

01/12/2013
(18/11/2013)

Bo-ra (Sistar),
Han Hye-jin,
Lee Seung Gi

“R” Warehouse
(Sangam-dong, Mapo-gu, Seoul)

Yoo Jae-suk & Han Hye-jin
Gary & Song Ji-hyo
Ji Suk-jin & Haha
Kim Jong-kook & Bo-ra
Lee Kwang-soo & Lee Seung-gi

Tìm ra mật khẩu

Lee Kwang-soo & Lee Seung-gi Thắng
Lee Kwang-soo và Lee Seung-gi nhận 5 thanh vàng.

175

08/12/2013
(25/11/2013)

Gong Yoo,
Park Hee-soon

POSCO Green Building
(Songdo-dong, Yeonsu-gu, Incheon)

Cuộc chiến sống còn:
Đội đỏ
(Yoo Jae-suk, Lee Kwang-soo, Gong Yoo)
Đội xanh
(Kim Jong-kook, Haha, Park Hee-soon)
Đội xanh lá
(Gary, Ji Suk-jin, Song Ji-hyo)

Xé bảng tên:
Không chia đội

Đánh bại các thành viên khác

Haha Thắng
Haha nhận được vàng.

176

15/12/2013
(26 /11/2013)

Jang Ki-ha,
Jun Hyun-moo,
Kim Kwang-kyu,
Lee Juck,
Muzie

SBS Broadcasting Center
(Mok-dong, Yangcheon-gu, Seoul)

11 người đồng đội nam
(Yoo Jae-suk, Gary, Haha, Ji Suk-jin, Kim Jong-kook, Lee Kwang-soo, Jang Ki-ha, Jun Hyun-moo, Kim Kwang-kyu, Lee Juck, Muzie)MC
(Song Ji-hyo)

Đoán bảng xếp hạng khảo sát

Tất cả Thắng
Mỗi thành viên nam/khách mời nhận được đồng tiền vàng.

177

22/12/2013
(9/12/2013)

Gil (Leessang)

NAVER Green Factory
(Jeongja-dong, Bundang-gu, Seongnam, Gyeonggi-do)

Đội xanh
(Yoo Jae-suk, Ji Suk-jin)
Đội đỏ
(Haha, Kim Jong-kook)
Đội vàng
(Lee Kwang-soo, Song Ji-hyo)

Đội Leessang
(Gary, Gil)

Cùng Gary đứng trên bục cuối cùng

Đội LeeSSang Thắng
Gary và Gil nhận được 7 thanh vàng.

178

29/12/2013
(10/12/2013)

Không khách mời

Công viên Hangang
(Mapo-gu, Seoul)

Đội Running Man

Đội sản xuất

Thu thập Running Balls

Đội sản xuất Thắng
Do lỗi của đội sản xuất, đội sản xuất bị ngập nước thay vì đội Running Man.

Rate this post

You cannot copy content of this page