Damper piston – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Damper piston là gì?

Damper piston có nghĩa là Piston bộ giảm xóc

  • Damper piston có nghĩa là Piston bộ giảm xóc.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Piston bộ giảm xóc Tiếng Anh là gì?

Piston bộ giảm xóc Tiếng Anh có nghĩa là Damper piston.

Ý nghĩa – Giải thích

Damper piston nghĩa là Piston bộ giảm xóc..

Đây là cách dùng Damper piston. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Damper piston là gì? (hay giải thích Piston bộ giảm xóc. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Damper piston là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Damper piston / Piston bộ giảm xóc.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Thread sucking M/C - Vĩnh Long Online