Học Tiếng Anh

 dầm bản thép hàn – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

 dầm bản thép hàn là gì?

 dầm bản thép hàn có nghĩa là  welded plate girder

  •  dầm bản thép hàn có nghĩa là  welded plate girder
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

 welded plate girder Tiếng Anh là gì?

 welded plate girder Tiếng Anh có nghĩa là  dầm bản thép hàn.

Ý nghĩa – Giải thích

 dầm bản thép hàn nghĩa là  welded plate girder.

Đây là cách dùng  dầm bản thép hàn. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại  dầm bản thép hàn là gì? (hay giải thích  welded plate girder nghĩa là gì?) . Định nghĩa  dầm bản thép hàn là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng  dầm bản thép hàn /  welded plate girder. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Carbonize - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page