Học Tiếng Anh

D-pillar speaker – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

D-pillar speaker là gì?

D-pillar speaker có nghĩa là Loa ở trụ D

  • D-pillar speaker có nghĩa là Loa ở trụ D.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Loa ở trụ D Tiếng Anh là gì?

Loa ở trụ D Tiếng Anh có nghĩa là D-pillar speaker.

Ý nghĩa – Giải thích

D-pillar speaker nghĩa là Loa ở trụ D..

Đây là cách dùng D-pillar speaker. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô D-pillar speaker là gì? (hay giải thích Loa ở trụ D. nghĩa là gì?) . Định nghĩa D-pillar speaker là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng D-pillar speaker / Loa ở trụ D.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Joint and last servivorship anunity

You cannot copy content of this page